01/22/2017 10:21
  Venue: Temporary Exhibition Hall, the Naval Museum, The Opium War Museum, No. 88 Jiefang Road, Humen
  01/22/2017 10:18
  Venue: Exhibition Hall, 1/F, Wanjiang Library, Wanjiang District, Dongguan
  01/22/2017 10:14
  Date: January 28, 2017-February 6, 2017 Venue: Zhongshan Park, Shilong Town, Dongguan
  01/22/2017 10:12
  Venue: the Hall, 1/F, Dongguan Museum, Inside Keshubo Plaza, Xinfen Rd., Guancheng District, Dongguan
  01/22/2017 10:09
  Venue: Exhibition Hall, 3/F, Dongguan Museum, Inside Keshubo Plaza, Xinfen Rd., Guancheng District, Dongguan
  01/22/2017 10:01
  Venue: the Hall, 1/F, Dongguan Library, Central Square, the southern side of Hongfu Road, Dongguan City